29-1-2021

Gezocht: artistieke helden van de TU/e

Iedereen zit nu veel meer thuis dan normaal en dat biedt mogelijkheden om je artistieke talenten te ontwikkelen. Talent dat getoond kan en mag worden in een expositie op de TU/e campus. Jouw werk en dat van anderen staan daarin centraal en vormen een prachtverzameling van creatieve uitingen.

Je hebt waarschijnlijk amper een idee hoeveel fantastische, creatieve medewerkers en studenten er zijn op de TU/e. We zijn op zoek naar creatieve helden (TU/e-studenten en -medewerkers) die hun tekeningen, stripverhalen, cartoons, schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, textiele kunstproducten, of andere fysiek kunstwerken willen laten zien. Er is geen thema waaraan je hoeft te voldoen, het mag en kan alles zijn wat jijzelf tot uiting wilt brengen en wilt delen met het publiek. Kortom wij zoeken artistieke ‘Heroes like you’. Tezamen met de expositie zal in een publicatie de student/medewerker, het verhaal achter de maker en het werk worden belicht.

Stuur je idee, voorstel of vraag vóór 1 maart naar studium.generale@tue.nl. Wanneer de expositie exact zal plaatsvinden is afhankelijk van wat er allemaal mogelijk wordt de komende maanden op de campus. Dàt de expositie gaat plaastvinden is klip en klaar en dit is jouw kans om jouw artistieke kant te laten zien. Spannend, verrassend en helemaal TU/e.