Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht
Wanneer je tickets hebt gekocht op de website van Studium Generale van de Technische Universiteit Eindhoven, is het mogelijk om de koopovereenkomst (gekochte tickets) zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na aankoop te ontbinden. Stuur in dat geval een email naar studium.generale@tue.nl o.v.v. ‘herroepen aankoop tickets’ en vermeld naam, voorstelling, datum en ordernummer. Het aankoopbedrag zal vervolgens binnen 30 dagen worden teruggestort op je rekening. 


Copyright
Alle teksten op deze website zijn beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding-licentie. Dit betekent dat iedereen ze mag (her)gebruiken met welk doeleinde en via welk medium dan ook, zolang onze naam erbij vermeld is plus een link naar de licentie én vermeld wordt of er wijzigingen zijn aangebracht.

Wat betreft afbeeldingen zijn alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studium Generale TU/e. Dit is omdat wij toestemming hebben gekregen van de rechthebbende om de afbeelding te gebruiken, maar deze niet zonder toestemming door derden gebruikt mag worden.

Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen van toestemming voordat we auteursrechtelijk beschermde werken gebruiken. Als je denkt dat wij ten onrechte je werk gebruiken, neem dan contact met ons op via studium.generale@tue.nl.

 

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Studium Generale TU/e inzake de website www.tue.nl/sg. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Studium Generale TU/e via onze website alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Studium Generale TU/e respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zo is de database met wachtwoorden beveiligd en de internetverbinding met SSL.

Wanneer u zich registreert voor een programma van Studium Generale TU/e, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Studium Generale TU/e en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij verwerken tevens uw persoonlijke gegevens voor de beveiliging en optimalisering van de website. Ook analyseren wij de bezoekhistorie van bezoekers om onze dienstverlening en producten te optimaliseren. Persoonsgegevens worden in een enkel geval verwerkt door een onderzoeksbureau dat wij inhuren voor analyse en advies. Met deze externe bewerkers sluiten wij een wettelijk verplichte overeenkomst af waarin de privacy wordt gewaarborgd. In enkele gevallen kan de informatie intern in onze organisatie gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Studium Generale TU/e worden gebruikt om u te informeren over programma's en nieuws van Studium Generale TU/e. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van SG-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Studium Generale TU/e. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Studium Generale TU/e.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Google analytics is ingesteld op basis van het advies van de autoriteit persoonsgegevens. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.


Meer informatie over cookies
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising

Tweewekelijks alle programma's gemakkelijk op een rijtje in je inbox?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven
x