Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op tickets gekocht voor een voorstelling of evenement met een specifieke datum en/of tijdstip zoals aangegeven staat in artikel 6:230p BW. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op kaartjes gekocht voor events en voorstellingen van Studium Generale. Het is niet mogelijk om je gekochte tickets om te ruilen of de verkoop te ontbinden. 


Een uitzondering op het herroepingsrecht is wanneer iemand zich heeft aangemeld voor een workshop en drie weken voorafgaand aan de start van een workshop, zich middels e-mail heeft afgemeld bij studium.generale@tue.nl. Zie ook onze workshopregels.

Copyright
Alle teksten op deze website zijn beschikbaar onder een Creative Commons Naamsvermelding-licentie. Dit betekent dat iedereen ze mag (her)gebruiken met welk doeleinde en via welk medium dan ook, zolang onze naam erbij vermeld is plus een link naar de licentie én vermeld wordt of er wijzigingen zijn aangebracht.


Wat betreft afbeeldingen zijn alle rechten voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studium Generale TU/e. Dit is omdat wij toestemming hebben gekregen van de rechthebbende om de afbeelding te gebruiken, maar deze niet zonder toestemming door derden gebruikt mag worden.


Wij besteden veel zorg aan het verkrijgen van toestemming voordat we auteursrechtelijk beschermde werken gebruiken. Als je denkt dat wij ten onrechte je werk gebruiken, neem dan contact met ons op via studium.generale@tue.nl.


Privacyverklaring 
Studium Generale gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. U kunt onze privacyverklaring hier lezen. 


Cookieverklaring 
Welke cookies van toepassing zijn bij een bezoek aan onze website, kunt u terugvinden in onze cookieverklaring.  

 

Tweewekelijks alle programma's gemakkelijk op een rijtje in je inbox?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven
x