Lezing

Europa volgens Robert Schuman uitverkocht

Dr. Margriet Krijtenburg
Woensdag 24 april 2013, 11:45 - 13:00 (uitverkocht)
Blauwe Zaal, Auditorium

Het voortbestaan van de Europese Unie (EU) staat onder druk. Met name de financiële crisis drukt zwaar op de eenheid van de Unie, maar ook culturele verschillen spelen een steeds grotere rol. Populistische en nationalistische partijen zijn de laatste decennia in opmars en verzetten zich meer en meer tegen de zogenaamde macht van Europa.

De unie kent zijn oorsprong in de jaren ’50. Nederland was van begin af aan van de partij. In de decennia die volgden groeide de EU in omvang en macht. De laatste aanpassing werd in 2009 gemaakt met het tekenen van het Verdrag van Lissabon. In 2005 werd het voorstel voor het opstellen van een Europese Grondwet overigens nog verworpen door de Franse en Nederlandse kiezers.

Nu het nationalisme weer toeneemt en ook politici als de Britse premier Cameron bevoegdheden die aan de unie verleend zijn terug wil vorderen, is het interessant het oorspronkelijke idee van de Europese eenwording onder de loep te nemen.

Dr. Margriet Krijtenburg deed onderzoek naar de visie van Fransman Robert Schuman, de grondlegger van de Europese eenwording en de wortels van Europa. Zij laat zien dat bestudering van de zienswijze van Schuman en zijn nadruk op het belang van het gemeenschappelijk spiritueel en cultureel erfgoed van Europa een frisse blik werpt op de huidige situatie van de EU. Schumans visie geeft inzicht in de oorzaak van de problemen waar de EU nu mee te kampen heeft.

Leestips:
Boekrecensie van het boek The Politics of Home - Belonging and Nostalgia in Western Europe and the United States (auteur Jan Willem Duyvendak), over de toename van populisme en nationalisme in onder andere Europa.

Onderzoekspublicatie (2011):
Populisme: verrijking of bedreiging van de democratie.
Met daarin onder andere het hoofdstuk: De populistische Zeitgeist in West-Europa.

Tweewekelijks alle programma's gemakkelijk op een rijtje in je inbox?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven
x