Lezing

De stikstofstrijd

Dr. ing. Jan Willem Erisman
Woensdag 18 december , 12:40 - 13:20
Blauwe Zaal, Auditorium
Prijs: Gratis (Student) Gratis (Anderen)

Duizenden bouwprojecten die stil liggen, boze boeren en onenigheid binnen het kabinet. Stikstofexpert Jan Willem Erisman bespreekt het stikstofbesluit en het dilemma waar Nederland voor staat.

Sinds de Raad van State (RvS) op 29 mei jongstleden oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening, en vrijstellingen van de vergunningplicht ongeldig zijn verklaard, staat Nederland voor een groot maatschappelijk vraagstuk. Willen we onze natuur met zijn diversiteit in stand houden dan zullen we de stikstofuitstoot moeten verminderen. De uitstoot is te hoog en heeft schadelijke effecten. Niet alleen voor de flora en fauna, maar ook voor onszelf. Het is ook onze eigen leefomgeving die we leefbaar moeten houden.

De stikstofproblematiek speelt al sinds de jaren tachtig en sindsdien zijn er al verscheidene maatregelen genomen. We hebben ons in de afgelopen decennia gecommitteerd aan Europese verdragen en nationale regelgeving, maar het resultaat is nog altijd onvoldoende. Zeker met de toename van economische activiteit. Door het ‘stikstofbesluit’ van de RvS staan de landbouwsector, de woningbouw, het verkeer en de industrie onder grote druk om dit probleem gezamenlijk op te lossen. Ook voor de politiek een duivels dilemma dat al tot veel onenigheid binnen het kabinet heeft geleid. We lijken te moeten kiezen tussen natuur en economie.

Dr. ing. Jan Willem Erisman is directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, een instituut dat internationaal advies geeft over en onderzoek doet naar duurzame landbouw, voeding en gezondheidszorg. Erisman was van 2009 - 2019 hoogleraar Integrale stikstofstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij gaat in op de achtergrond van de problematiek, de impact van het besluit van de RvS, en bediscussieert de mogelijke oplossingen en aanpak voor dit probleem.